İş Sürekliliği Yönetimi Politikası

Enerjisa Üretim, İş Sürekliliği Yönetimi'nin çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve tüm paydaşlarımız için kritik olduğunu ve sorumlu yönetim anlayışının bir parçası olduğunu kabul eder.

İş Sürekliliği Yönetimi, burada belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere İnsan, Tesis, Teknoloji ve Tedarikçi ana bileşenlerini içeren insan sağlığı ve güvenliğini, elektrik üretimini, optimizasynu, ticari faaliyetlerini, finansal faaliyetlerini ve şirket itibarını etkileyebilecek tüm iş kesintilerini kapsar.

Bu doğrultuda Enerjisa Üretim, olağanüstü bir olayda veya önemli bir iş kesintisinde sürekliliği sağlamak için yeterli altyapıyı kurmayı ve iş sürekliliğini yönetmek için operasyonel süreçleri tasarlamayı hedeflemektedir.

Enerjisa Üretim, İş Sürekliliği Yönetim faaliyetlerini aşağıdaki prensipler çerçevesinde yürütür:

  • Her durumda olduğu gibi, afet ve acil durumlarda da tüm çalışanlarımızın can güvenliğini önceliklendirir,
  • İş Sürekliliği Yönetimi Vizyonunu “Yașama Saygı Duyarak Daha Güzel Bir Gelecek için Enerji Üretmek” yaklașımı çerçevesinde tüm ekosisteme katkı sunmak amacıyla inovasyon ruhu ve operasyonel mükemmellik temelleri üzerine inșaa eder. Tüm paydaşlarını kapsayacak sistemler ve süreçler tanımlar.
  • İş sürekliliği açısından tüm paydaşlarının yasalara ve diğer mevzuatlara uymalarını bekler,
  • Kritik hizmet, süreç ve varlıklara yönelik risk değerlendirme çalışmalarının yapılarak önleyici ve koruyucu tedbirler ile önlenebilecek tehditlerin oluşmadan engellenebilmesini hedefler,
  • Kritik hizmet ve süreçlere yönelik İş Etki Analizi ve Risk Değerlendirme sonuçlarına göre, organizasyonun hedefleri ile uyumlu iş sürekliliği çözümlerinin geliştirilmesi ve kritik servislerin kabul edilebilir zaman ve seviyelerde geri kazanılması için planlar hazırlar,
  • Farkındalık seviyesini yüksek tutmak için düzenli eğitimleri düzenler,
  • Sürekli gelişimi ve etkinliği sağlamak için denetimler ve tatbikatlar icra eder,
  • İş sürekliliği yönetimi esaslarını uluslararası standartlara uygun olarak sürekli iyileştirmeyi tahahüt eder,
  • İş sürekliliği uygulamalarının sağlanması ile Şirketin itibar ve marka değerini korumayı amaçlar.