İnsan ve Kültür Politikası

Enerjisa Üretim’in hedeflediği başarılı ve sürdürülebilir yolculukta en büyük gücü insandır. Şirketin performansına ve kurum kültürüne katkı sağlayan herkesi değer olarak görüyor ve çalışanlarımızı odağımıza alarak onların gelişimi için fırsatlar yaratıyoruz. Bir yandan yaşama saygı duyarak daha güzel bir gelecek için enerji üretirken, diğer yandan yeni yurtdışı açılımları ile enerji ticaretindeki liderliğimizi pekiştirmeyi ve dijital hizmetler ile farklı büyüme alanları oluşturmayı ve tüm bunlarla mükemmelliğin peşinde değer yaratmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda Enerjisa Üretim olarak;

 • Tüm çalışanlarımızın ihtiyacına ve geleceğin gerekliliklerine cevap veren uygulamalar geliştiririz. Uygulamalarımızın aynı zamanda sektöre bilgi, birikim ve yetkin insan kazandırmasını hedefleriz. Teknolojinin tüm imkanlarından faydalanırken, çalışanlarımızı doğru anlamak için onlarla birlikte çalışırız.
 • Liderlik yetkinlikleri ve/veya teknik uzmanlıkları ile öne çıkan çalışanlarımızı güçlendiririz.
 • Çalışanlarımızın takımdaşlık ve iş birliği gelişimini, geri bildirim ve performans kültürü ile destekleriz.
 • Çalışanlarımızın, iş yaşamları ile özel yaşamlarını dengelemesini önemseriz. Zor dönemlerde daima onların ve ailelerinin yanında oluruz.
 • Çalışanlarımızın güvenliğini ve sağlığını korumayı her şeyin önüne koyarız.
 • Çalışanlarımızın yüksek çevre ve sürdürülebilirlik bilincine sahip olmasına önem veririz.
 • Çalışanlarımızın temel hak ve özgürlüklerine saygı duyar ve bunları koruruz. Çalışanlarımız; çalışan temsilcisi seçebilir, çalışan organizasyonları kurabilir ya da bunlara katılabilir, sendikaya üye olabilir veya toplu pazarlık yapabilir. Çalışan temsilcisi olan, organizasyon/sendikalara katılan ya da katılmayı düşünen veya toplu pazarlık yapmak isteyen çalışanlarımıza yönelik ayrımcılık yapmayız.
 • İş kanunu ve çalışma hayatını düzenleyen tüm mevzuata uyum sağlarız. Çalışanlarımıza adil, ayrımcılık yapmadan ve fırsat eşitliği sunacak şekilde davranırız;
  • İşe alım kararlarını alırken, cinsiyet, yaş, ırk, uyruk, siyasi düşünce, din/inanç, dil, etnik köken, medeni durum, cinsel eğilim, engellilik, sendika ilişkisi gibi kişisel özellikleri ve tercihleri kesinlikle dikkate almayız.
  • Çalışma koşulları, atama/terfi, ücretlendirme (yan haklar dahil), disiplin ve işten çıkarma gibi konularda adil olma ve fırsat eşitliği ilkesine göre hareket eder, “eşit işe, eşit ücret” yaklaşımını benimseriz.
  • Cinsel taciz, zorbalık, yıldırma ve şiddet dahil olmak üzere tüm taciz ve istismar vakalarını engellemek veya oluşması halinde tespit etmek amacıyla gerekli önlem ve aksiyonları alırız.
  • Çocuk işçi (yasal sınırın altında) ve zorla işçi çalıştırmayız.
 • Gerek çalışanların kendi arasında gerekse çalışanlar ile yönetim arasında sağlam ilişkiler kurmayı ve sürdürmeyi hedefleriz.