Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Çevre, Enerji ve Varlık yönetimi konularında gösterdiği hassasiyetle, sektörün ve dünyanın öncü enerji şirketlerinden olmayı hedefleyen ENERJİSA ÜRETİM SANTRALLERİ A.Ş. olarak; üretim ve ticaret faaliyetlerimizde;

 • İş sağlığı güvenliğini işimizin doğal bir parçası olarak benimser; varlıklarımızı, enerjiyi ve doğal kaynaklarımızı yaşama saygı duyarak verimli kullanırız.
 • Hedeflenen enerji performansına (kullanım ve tüketimde verimlilik) ulaşmak için gerekli insan, mali ve diğer kaynakları temin etmeyi ve bunları en iyi şekilde kullanmayı sağlarız.
 • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, Enerjisa Üretim bağlamına uygun şekilde sürdürülebilir kalkınma, çevre kirliliğinin önlenmesi ilkelerini benimseriz.
 • Uygunluk yükümlülüklerini göz önünde bulundurarak; enerji verimliliği, iş sağlığı güvenliği, çevre ve varlık yönetimi konularında yükümlülüklerimizi yerine getiririz.
 • İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğuna inanarak; tehlikelerin ortadan kaldırılması, İSG risklerinin kabul edilebilir seviyeye getirilmesi ve çalışanlarımızın esenliğinin korunması ve geliştirilmesi için gerekli tüm aksiyonları alırız.
 • Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini periyodik olarak izleyip, kontrol altında tutarız.
 • Faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkları atık yönetimi hiyerarşisini dikkate alarak yönetiriz.
 • Tüm faaliyetlerimizde enerjiyi verimli ürün, hizmet, süreçlerle ve enerji performansını dikkate alan tasarımlarla destekleyerek, yaptığımız iyileştirmelerle enerji performansımızı sürekli geliştirmeyi hedefleriz.
 • Faaliyetlerimizden elde edeceğimiz değeri, tüm yaşam döngüsünü gözeterek maksimize etmek ve paydaşlarımıza sürdürülebilir değer yaratmak için stratejiler geliştiririz.
 • Sektördeki ve dünyadaki iyi uygulamaları da dikkate alarak smart hedefler oluşturur gerçekleşme durumlarını düzenli olarak gözden geçiririz. Performansımızın arttırılması için yönetim sistemlerimizi, risk ve fırsatlarımızı dikkate alarak sürekli iyileştiririz.
 • Yönetimin desteği ile enerji verimliliği, iş sağlığı güvenliği, çevre ve varlık yönetimi uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarına, organizasyonumuzun her kademesinden çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın iş birliği ile katılımını sağlarız.