Enerjisa Üretim Uyum Kuralları

Enerjisa Üretim Uyum Kuralları, Enerjisa Üretim yapısının ve iştiraklerinin bünyesindeki tüm çalışanların uyması gereken uyum kurallarını, bu konuyla ilgili çalışanların haklarını, şirketin uyum kriterlerini (değerlerini) ve temel ilkeleri tanımlamaktadır. Bu belge, Hacı Ömer Sabancı Holding (H.Ö. Sabancı Holding/SAHOL) Etik Kuralları (SA-Ethics) ve E.ON Uyum Kurallarının ortak değerlerini yansıtmaktadır ve ilgili mevzuata (ör. Rekabet Hukuku, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Kişisel Verilerin Korunması Kuralları) uygundur.

Çalışanlar ve diğer paydaşlar, uyum kurallarına aykırılık olduğunu düşündükleri durumları uyum ihbar hatları vasıtasıyla Enerjisa Üretim’e bildirebilirler. Bildirimler Baş Hukuk Müşaviri ve Uyum Danışmanı tarafından alınır ve uygunsuzlukların çözüme kavuşturulması için oluşturulan Uyum Kurulu’na iletilir. Bildirim Uyum Kurulu tarafından çözüme kavuşturulur.

Enerjisa Üretim Uyum Kitapçığı’na erişmek için lütfen tıklayınız