Operasyonel Mükemmellik

 • Hidro Mükemmellik
 • Daha yüksek emre amadelik, yüksek verimlilik ve performansın daha iyi raporlanması
 • Tüm portföy için bakım stratejilerinin incelemesi
 • Tufanbeyli emre amadeliği ve güvenilirliği
 • Doğal Gaz Kombine Çevrim santralleri iyileştirmeleri
 • Performans izleme / kestirimci bakım
 • Uzaktan işletme ve operasyonu Senkron sistemi ile iyileştirmek
 • Üretimden Sonuca
 • Fırsat Maliyeti

Portföy Optimizasyonu

 • Rüzgar yatırımlarının yapılması
 • Birleşme ve Satın Almada Fırsatları Değerlendirme

Ticari Optimizasyon

 • kWh’nin en yüksek karlılığa dönüştürülmesi
 • Kaynakları optimize ederken elektrik santrallerimizden kısa, orta ve uzun vadede en yüksek değeri elde etmek
 • Santrallerimizin gelir-giderlerini etkileyebilecek risklerin yönetilerek varlık değerlerinin korunması

Ticarette Büyüme

 • Elektrik ticaretinde lider konumu devam ettirmek
 • Güney Doğu Avrupa'da bölgesel bir gaz ve elektrik ticaret şirketi haline gelmek
 • Pazarda lider gaz ticaret şirketi konumunu elde etmek
 • Sofistike müşteriler için elektrik, gaz ve karbon çözümleri sunmak
 • Orta-Küçük Elektrik Üreticilerine ticari hizmetler sunmak

Sermaye Optimizasyonu

 • Optimum finansal kaldıraç
 • İşletme sermayesi yönetimi
 • + iç süreç iyileştirmeleri

Dijitalleşme

 • Dijital Maharet
 • Doğru teknoloji dengesi ile iş birimi dijitalleşmesi
 • İleri veri analitiği
 • Mobil deneyim ile birlikte ileri dijital çalışma yeri uygulamaları
 • Kullanıcı iş birliğinin geliştirilmesi
 • Veri analitiği ve yüksek performanslı veri işleyebilme için bulut ve uç işlemenin kullanımının artırılması
 • Uzaktan destek yetkinlikleri (ör. karma gerçeklik gözlükleri)

İnsan ve Kültür

 • Spektrum ile sürekli öğrenme & Liderlik Gelişimi
 • İş Yaşam Dengesi ve Sağlık & Refah
 • İş birliği kültürü ve etkin iletişim ağı
 • Açık kapı politikası ve etkin geribildirim kültürü
 • Sürdürülebilirlik
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Proses ve baraj güvenliği
 • Çevresel ve Sosyal farkındalık ile sosyal sorumluluk faaliyetlerine gönüllü katılım
 • Yasal uyum
 • Çevik yaklaşım ve yalın organizasyon