Enerji Üretim Stratejimiz | Enerjisa Üretim

Enerji Üretim Stratejimiz

Rüzgar Gülü

Yüzde 56 yerli ve yenilenebilir portföy

Rüzgar Gülü

12 Hidroelektrik Santrali

Toplam 1.353 MW kurulu güç

Rüzgar Gülü

3 Rüzgar Enerji Santrali

Toplam 212 MW kurulu güç

Rüzgar Gülü

2 Güneş Enerji Santrali

Toplam 9 MW kurulu güç.

Enerji Üretim Stratejimiz

Açıklama: Türkiye'nin öncü ve lider özel sektör üreticisi olarak yaklaşık 3607 megavatlık kurulu gücümüzün yüzde 44’ünü doğalgaz, yüzde 37’sini hidroelektrik, yüzde 12’sini yerli linyit, yüzde 6’sını rüzgar santralleri ve yüzde 1'ini de güneş santralleri oluşturuyor. Türkiye Kurulu gücü içerisindeki payımız yüzde 4,5’e, serbest piyasada aktif özel sektör oyuncuları arasındaki pazar payımız ise yüzde 7,3’e yükseldi.


Üretim alanında ülkemizin enerji ihtiyacını gözeterek, yerli ve yenilenebilir kaynakların kullanımına odaklanıyoruz ve buradaki yatırımlarımızı ve toplam enerji üretimi içindeki paylarını artırmayı hedefliyoruz. 565MW’lık rüzgar enerjisi yatırımımız sonrasında şirketimizin kurulu gücü içerisinde yenilenebilir enerji payı %45’ten % 52’ye çıkacak. Bu iş hedeflerimizin yanında her zaman olduğu gibi sektörümüz ve insanımız için değer yaratmak da önceliklerimiz arasında.

2017 yılında gerçekleştirilen TEİAŞ Kapasite Tahsis İhaleleri'nde Erciyes RES için 65 MW kapasite tahsisine hak kazandık. 2019 yılında da ikincisi yapılan Rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi projelerinde Aydın ve Çanakkale Bölgeleri’nde 500 MW’lık kapasite kazandık.


2020 yılında işletmeye alınan, Balıkesir Rüzgar Enerji Santrali ve Tufanbeyli Santrali’nde yer alan hibrit güneş santralleri ile de yenilenebilir enerji yatırımlarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde yatırımlarımızı esnek ve yüksek verimli üretim birimlerine, yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin yaygın şekilde değerlendirilmesine yönlendireceğiz.