Sosyal Sorumluluk Politikası

  • Enerjisa Üretim olarak, ‘‘Yaşama saygı duyarak daha güzel bir gelecek için enerji üretme’’ misyonumuz doğrultusunda, içinde bulunduğumuz toplumun sorunlarından yola çıkarak sosyal projeler geliştirir ve uygularız.
  • Bu konudaki önceliklerimizi, toplum ve çevre için en iyi olanı göz önünde bulundurarak belirleriz.
  • Ulusal yasal gerekliliklere ve uluslararası sosyal performans standartlarına uygun olarak faaliyetlerimizi yürütür, sosyal sorumluluk projelerimizi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik kalkınma hedeflerinde yer alan ilkeler doğrultusunda şekillendiririz.
  • Teknolojimizle, insan kaynağımızla, yarattığımız sosyal ve ekonomik değerlerle; yalnızca bulunduğumuz bölgelerin değil, ülkemizin de kalkınmasına destek olacak uzun soluklu ve kalıcı projeler gerçekleştiririz.
  • Ülkemizdeki ve dünyadaki iyi uygulamaları dikkate alarak topluma katkı sağlayacak konularda hedefler oluştururuz.
  • Çalışanlarımızın, gönüllülük esası ile projeler geliştirmesini ve bunları uygulamasını teşvik ederiz.
  • Topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; tüm paydaşlarımız ile işbirliği içinde gerçekleştirmek önceliğimizdir.
  • Gerçekleştirilen sosyal çalışmaları periyodik olarak takip eder ve etkinliğini ölçeriz.

Yukarıda belirttiğimiz Sosyal Sorumluluk Politikamız doğrultusunda dört ana başlık altında çalışmalarımızı sürdürürüz. Toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk, ağaçlandırma ve sokak hayvanları konularına öncelik veririz. Buna ek olarak, topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı gerçekleştirmek için, Sabancı Üniversitesi ve Sabancı Vakfı ile işbirliği içinde çalışmaya önem veririz.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği:

Organizasyonumuzda kadın ve erkeklerin dayanışmasını arttırarak kadın dostu bir şirket felsefesine uygun çalışmalar yapar, faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde kadınların hakları ve gelişimi alanlarında sosyal sorumluluk projeleri yürütür ve bu konuda toplumun bilinçlenmesine yardımcı oluruz.

Çocuk:

Çocuklarımızın nitelikli bir eğitim alması, sporun hayatlarının bir parçası olmasının sağlanması, sağlıklı, çağdaş ve vizyoner bir nesilin yetişmesi amacıyla çalışmalar yaparız.

Ağaçlandırma:

Ortak yaşamımızın bir parçası olan doğal yaşam alanlarını ve biyo-çeşitliliği korumayı amaçlarız. Bu doğrultuda sürdürülebilir bir yaşamı sağlamak amacıyla, iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak projeler yapar, ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirir ve canlılar için yaşam alanları oluştururuz.

Sokak Hayvanları:

Santral bölgemizdeki dostlarımızın yaşam alanlarını iyileştirir ve uzman desteği ile sorunlarına ilişkin çözümler üretecek çalışmalar yaparız.