Dijitalleşme ve Dijital Dönüşüm | Enerjisa Üretim

Dijitalleşme ve Dijital Dönüşüm

İnovasyon

Enerjisa Üretim olarak, enerji sektöründeki öncü oyuncu kimliğimizle, yeni teknolojiler ve trendlere adapte olmak için global bir yaklaşımla ilerliyoruz "Dijital Enerjisa Üretim" vizyonumuz ile bu teknoloji ve trendleri aktif olarak kullanıp iş süreçlerimize entegre ediyoruz. Teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten bir organizasyon olmayı hedefliyoruz.

Girişimcilik ekosistemi ile iş birliği yapma ve mevcut problemlere “açık mutfak” anlayışımız ile etkili çözümler sunma arzusundayız. Enerji verimliliği, yeşil ve yaratıcı enerji teknolojileri ile enerji alanında değer yaratma amacı taşıyan tüm girişimlere kapılarımızı sonuna kadar açıyoruz. Yenilikçi ve sürdürülebilir bir enerji geleceğini birlikte inşa etmek için, Enerjisa Üretim ile birlikte yol alma, sektör bilgisinden ve yetkinliklerinden faydalanma fırsatını hemen keşfedin. Geleceğe birlikte yön verelim.


Daha fazlasını keşfedin

Çeviklik

Ciddi ve sık değişimleri yönetmesi gereken bir organizasyonun, geleneksel yönetim metodolojilerinden sıyrılıp, çevik (agile) yaklaşımlara yönelmesi gerekliliği aşikardır. Vizyonumuz doğrultusunda ve “çevik olan hayatta kalır” mottosu ile doğadaki çevikliği örnek alarak değişen koşullara hızlıca adapte olabilen, ihtiyaçlara hızlı çözümle sağlayan bir yapılanmayı benimsedik. Bu noktada, esnek olmak, değişebilmek, statükoyu kabullenmemek, sorgulamak, girişimci olmak, deneme yanılma kültürüyle çalışmak, hiyerarşilere değil liyakate inanmak, büyük resmi ve anlamı yakalamak temel değerlerimiz oldu.

Sürdürülebilirlik

Vizyonumuzun temelini oluşturan dijitalleşme, beraberinde sürdürülebilirlik kavramını da getiriyor. IT sistemleri, iş dünyasının sürdürülebilirliğine ve sürekliliğine ciddi katkılar sağlıyor ve sağlamaya da devam edecek. Süreklilik anlamında fayda yaratabilmesi için öncelikle kendi sürekliliğinin de tam, sorunsuz ve dirençli olması gerekiyor. Proaktif olarak altyapıların durumunun, trendlerinin ve tekrar eden sorun desenlerinin takip edilebiliyor olması, adı konmamış sorun potansiyellerinin kronik problemler haline gelmeden tespitlerinin ve analizlerinin yapılmasının da önünü açıyor. Bu gerçekten hareketle; biz de sistemlerimizin 7/24 takibi, kritiklik seviyesine göre uyarılar üretilmesi ve gerekli eskalasyon mekanizmalarının işletilmesine yönelik altyapımızı kurgulamış durumdayız.

Veri & Paylaşım & Paydaşlar

Real-data’nın zor bulunduğunu biliyor ve çalışmalarınızı desteklemeyi önemsiyoruz. Bu noktada akademik ve projelerde kullanılmak üzere talep edilmesi halinde, belli güvenlik önlemleri ve kayıt işlemi sonrası istenilen data setlerini paydaşlarımız ve sitemizi ziyaret eden kişilerce kullanılmasını destekliyoruz.

Farklı teknolojilerdeki santrallerimizde, yüz binlerce noktadan çok büyük ölçekte ve farklı yapılarda veri topluyoruz. Toplanan verinin anlamlandırılması, bunları kullanan karar destek mekanizmalarının üretilmesi amacıyla iş zekası, raporlama, grafik arayüzler (BI & Data Mashup), yapay zeka, makine öğrenmesi gibi dijital trendleri uygulayarak daha güvenli bir gelecek için enerji üretme misyonumuzu yerine getiriyoruz.

Veriyi topladığımız yerde kurguladığımız hesaplamalar ve uyarı mekanizmaları ile (edge – computing) olası risklerin, arızaların yaşanmasını proaktif bir şekilde önlüyoruz. Örnek olarak Co-Pilot projemizde anlık üretim verileri alınarak, karmaşık hesaplamalar ve limit değerlerinin analizi ile durumsal izleme yapılması sağlanmıştır. Bu proje ile çok önemli verimlilik artışı sağlanmış, yeni başlayan kişilerin iş süreçlerine adaptasyonu hızlanmıştır.

“Termik santrallerimizin verimlilik ve start-up analizlerini yaptığımız Co-Pilot’ta günlük kontrollerimizi daha hızlı yapıyoruz. 12 farklı hidroelektrik santralini ayrı ayrı farklı ara yüzlerden takip etmek yerine, Co-Pilot sayesinde tek bir ortamda ve ortak bir alarm sayfasında takip ediyoruz. Bu sayede erken aksiyon alıp santrallerimizde oluşabilecek arızaların önüne geçmeye çalışıyoruz.”

Emin ŞAHİN – Santraller Performans İzleme ve Geliştirme Takım Yöneticisi

Merkezi İşletme Odası Senkron

Verimlilik bizim için en önemli unsurların başında geliyor. Katma değersiz süreçleri minimum düzeye indirmek için teknolojiyi ve özellikle mobil çözümleri iş alanlarımızın her noktasında bir fırsat olarak kullanıyor ve değerlendiriyoruz. Senkron, Enerjisa Üretim olarak dijitalleşme ve mükemmelliğin peşinde olma hedefimizin hayata geçmiş en güzel örneklerinden birisidir.

İstanbul Ataşehir Merkez Ofis’te kurulan Merkezi İşletme Odası Senkron ile 12 hidroelektrik santralimizin uzaktan işletmesini gerçekleştiriyor; Rüzgar, Güneş ve Termik santrallerimizin ise proses izlemelerini yapıyoruz. Kısa bir süre içerisinde tüm rüzgar santrallerimizi de Senkron’dan işleteceğiz. Senkron sayesinde Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış tüm portföyümüzü tek bir çatı altında birleştirerek Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmiş olduk.

“Kurgulanan IT altyapı mimarisi ile santral operasyonlarımızı 7/24 kesintisiz bir şekilde izleyebiliyor, santral sistemlerine minimum etki ile uzaktan yönetimi gerçekleştiriyoruz.”

Mehmet Salih Özgür - Merkezi İşletme Kontrol, İzleme ve Geliştirme Müdürü

PPM (Power Plant Management)

Kendi kaynaklarımızla geliştirdiğimiz modüler, esnek ve kullanıcı dostu ürünlerimiz ile işletme ve optimizasyon faaliyetlerimizdeki tüm operasyonel süreçleri yalınlaştırmak için çalışıyoruz. Tüm enerji operasyon süreçlerini tek platformdan yönettiğimiz PPM uygulamasının getirdiği robotik çözümler ile santrallerimizde ve Senkron’da arz güvenliğini maksimum düzeyde tutarken; operasyonu minimum düzeye indiriyoruz.

‘’PPM ürünümüz ile Enerjisa Üretim santrallerinin operasyonel verimliliğinin artırılmasını ve verinin merkezi bir platformda tekilleştirilmesini sağladık. Uygulama, Varlık Yönetimi ve Üretim Planlama ekipleri ile koordinasyonumuzu artırmamıza, gün içi piyasada oluşan dengesizliğin etkin kontrolüne, DSİ ve TEİAŞ ile hatasız ve zamanında veri paylaşımımıza katkı sağlamaktadır.’’

Alper Serçe - Hidroelektrik Santraller & Teknik Destek Direktörü

CPRO, PERA ve VEGA

CPRO ve PERA uygulamalarımız sayesinde santrallerimizi akıllı algoritmalar ile uzun ve kısa dönem için optimize ediyor, spot enerji piyasalarındaki işlemlerimizi kolaylıkla ve hatasız gerçekleştiriyoruz.

“CPRO ile Enerjisa Üretim santrallerimizin tüm piyasa süreçlerini, gelişmiş hesaplamalar ve ileri veri analitiği modellerimizi kullanarak tek bir noktadan, güvenilir, kontrollü ve hızlı bir şekilde yapabiliyoruz.”

Levent Duran – Kıdemli Gün Öncesi Planlama ve Gün İçi Piyasası Müdürü

“Farklı teknolojileri barındıran portföyümüzü en karlı şekilde yönetebilmek için hayata geçirdiğimiz PERA sayesinde, santrallerimizi en gerçekçi şekilde modelleyip kullanıcı dostu ara yüzü ile oluşabilecek hataları en aza indirgeyebiliyor ve versiyonlama yeteneği ile dijital bir hafıza yaratabiliyoruz.”

Egemen Yamankurt – Strateji ve Portföy Yönetimi Direktörü

Global ölçekte benzeri bulunmayan VEGA uygulamamız ile yurt içi ve yurt dışı, spot ve vadeli piyasalardaki enerji ve bağlantılı ticari faaliyetlerimizi yürütüyor, buna ilişkin operasyonel süreçlerimizi ve risk yönetimimizi gerçekleştiriyoruz.

Hololens 2 Kullanımı

Dijital çözümlerin iş yaşamımızı şekillendirdiği bu çağda, Enerjisa Üretim olarak inovatif çözümler ile operasyonlarımızı destekliyoruz. Sanal gerçeklik tabanlı Microsoft Hololens projesi de verimlilik anlamında kullandığımız çözümlerden bir diğeri. Çalışanlarımız iş sağlığı ve güvenliği sınırları içinde lokasyon gözetmeksizin, istediği kişiye bağlanabilir sahada rahatlıkla çalışabilir ve uzaktan destek alabilir duruma gelmiştir. Acil durumlarda ise uzak lokasyondaki bir uzmanın görüşünü hızlıca alabilecek noktaya geldik ve çözüm için bekleme sürelerimizi ortadan kaldırdık. Bu çözüm bize verimlilik yanında yeni bir dijital iş alanı da oluşturdu. Beş farklı teknolojide geliştirdiğimiz derin uzmanlığı, sektörümüzde faaliyet gösteren diğer firmalara destek amacı ile kullanabilir duruma geldik.

“Microsoft Hololens 2’yi kullanabileceğimizi ilk duyduğumuzda çok heyecanlandık. Kısa süreli bir santral duruşu esnasında Hololens 2 ile yurt dışından farklı uzmanlarla sahada kazanın 30 metre kotunda hiçbir kesinti yaşamadan reel görüntü ve hologramların da yönlendirmesiyle bir bağlantı yaptık ve işimizin kalitesini artırmış olduk, mesafeleri teknoloji ile ortadan kaldırdık.”

Halit Emiroğlu – Termik Santraller Bakım Planlama Müdürü

Referans: https://customers.microsoft.com/en-us/story/1336738957458926206-enerjisa-uretim-energy-azure-tr-turkey

İş Sağlığı ve Güvenliği

‘’Her zaman İSG’’ anlayışını benimsediğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda değer yaratan dijital ve mobil çözümlere öncelik veriyoruz. İSG anlamında risk teşkil eden her türlü bulguyu mobil olarak bildirmek, devamında gerekli aksiyonların ve düzeltmelerin yapılmasını teşvik etmek amacı ile dijital çözümlerimizi mobil platformlarda kullanıcılarımızla buluşturuyoruz.

Ekosistemimizin desteği ile devreye aldığımız Trio Mobil sayesinde sahadaki çalışma süresi boyunca temasta bulunan kişiler tespit edilebiliyor, özellikle Covid-19 hassas döneminde hangi kişilerin risk altında olabileceğinin tespitini yapabiliyoruz. Temas analizini yanı sıra kişiler, çalışma halinde sağlıkları risk altında bulunursa acil durum butonunu aktif edebiliyor ve çalıştıkları yere yardım sinyali gönderebiliyorlar.

Kartlı geçiş sistemimize Sağlık Bakanlığı servislerinin entegrasyonu sayesinde; HES kodu kırmızıya dönen çalışanlarımızın kapı geçişlerinin otomatik engellenmesini sağladık.