ENERJİSA ÜRETİM SANTRALLERİ A.Ş.

Politikalarımız

 

Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Çevre, Enerji ve Varlık yönetimi konularında gösterdiği hassasiyetle, sektörün ve dünyanın öncü enerji şirketlerinden olmayı hedefleyen ENERJİSA ÜRETİM SANTRALLERİ A.Ş. olarak; üretim ve ticaret faaliyetlerimizde;

 • İş sağlığı güvenliğini işimizin doğal bir parçası olarak benimser; varlıklarımızı, enerjiyi ve doğal kaynaklarımızı yaşama saygı duyarak verimli kullanırız.
 • Hedeflenen enerji performansına (kullanım ve tüketimde verimlilik) ulaşmak için gerekli insan, mali ve diğer kaynakları temin etmeyi ve bunları en iyi şekilde kullanmayı sağlarız.
 • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, Enerjisa Üretim bağlamına uygun şekilde sürdürülebilir kalkınma, çevre kirliliğinin önlenmesi ilkelerini benimseriz.
 • Mevzuat ve uygunluk yükümlülüklerini göz önünde bulundurarak; enerji verimliliği, iş sağlığı güvenliği, çevre ve varlık yönetimi konularında yükümlülüklerimizi yerine getiririz.
 • Her türlü iş kazasının ve meslek hastalığının önlenebilir olduğuna inanarak; çalışanların sağlık bütünlüğünü bozabilecek tüm riskleri önceden tespit eder ve riskleri kabul edilebilir seviyeye getirmek için gerekli tedbirleri alırız.
 • Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini periyodik olarak denetleyip kontrol altında tutarız.
 • Faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkları mümkün olduğu kadar kaynağında azaltarak; atıkların doğaya zarar vermeyecek şekilde geri dönüşümünü, geri kazanımını ve bertarafını sağlarız.
 • Tüm faaliyetlerimizde enerjiyi verimli ürün, hizmet, süreçlerle ve enerji performansını dikkate alan tasarımlarla destekleyerek, yaptığımız iyileştirmelerle enerji performansımızı sürekli geliştirmeyi hedefleriz.
 • Faaliyetlerimizden elde edeceğimiz değeri, tüm yaşam döngüsünü gözeterek maksimize etmek ve paydaşlarımıza sürdürülebilir değer yaratmak için stratejiler geliştiririz.
 • Sektördeki ve dünyadaki iyi uygulamaları da dikkate alarak ölçülebilir hedefler oluşturur, gerçekleşmesini düzenli olarak gözden geçirir ve performansımızın arttırılması için yönetim sistemlerimizi, risk ve fırsatlarımızı dikkate alarak sürekli iyileştiririz.
 • Yönetiminin desteği ile enerji verimliliği, iş sağlığı güvenliği, çevre ve varlık yönetimi uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarına, organizasyonumuzun her kademesinden çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın iş birliği ile katılımını sağlarız. 

Bilgi Güvenliği Yönetim Politikası

Enerjisa Üretim olarak, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin ISO 27001 standardı gerekliliklerine göre kurulmasını ve sürdürülmesini hedeflemekteyiz. Sistemin temel amacı; regülasyon gereği korunması gereken, günlük operasyonların ve stratejik rekabet avantajının sürekliliğini garanti altına alan bilgilerin gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirliğini sağlamaktır.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması ve işletilmesi için Enerjisa Üretim:

 • Kapsamda yer alan süreçler üzerinde tanımlı riskleri azaltmak veya bertaraf etmek için etkin ve yeterli bilgi güvenliği risk yönetimi yaklaşımını oluşturur, bilgi güvenliği risklerini kabul edilebilir seviyeye indirebilmek için gerekli kaynakları ayırır.
 • Çalışanların, üçüncü taraf ve paydaşlarının Bilgi Güvenliği’ne yönelik rol ve sorumlulukları hakkında farkındalığını arttırmak üzere düzenli eğitim ve öğretim aktiviteleri düzenler.
 • Kritik süreçlerin sürekliliğini sağlamak üzere uygun iş sürekliliği planlarını ve sistemlerini geliştirir ve sürdürür.
 • Bilgi Güvenliği ihlallerini yönetmek ve tekrarlamasını önlemek için uygun önlemleri alır.
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm uygulanabilir yasa, enerji piyasası regülasyonları, sözleşmeye dayalı yükümlülükler, endüstri standartları ve diğer ilgili iç ve dış gerekliliklere uyar, sürekli bu yönde iyileştirmelerde bulunur.
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini, güvenlik kontrol hedefleri belirleyerek, düzenli denetimler ve gözden geçirmelerle sürekli iyileştirir.
 • Tüm çalışanların Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi politikalarına, prosedür ve kontrollerine uymalarını garanti altına alır.

 

Enerjisa Üretim İş Etiği Kuralları

Enerjisa Üretim’de saygınlığın, güvenilirliğin ve her adımda sorumlu davranmanın gerekliliklerini yerine getirdiğimiz bir kültüre sahibiz. Paylaşmaktan gurur duyduğumuz ortak değerlerimiz ve bu değerlerin bizlere sunduğu ortak kazanımların ışığında faaliyet gosterdigimiz alanlarda fark yaratıyoruz.

Enerjisa Üretim’in bu kültürüne uygun davranmak; müşterilerimiz, çalışanlarımız, hissedarlarımız ve toplum nezdinde, güçlü Enerjisa Üretim itibarını korumak adına hepimizin ortak sorumluluğu. Enerjisa Üretim İş Etiği kuralları Enerjisa Üretim’in bu kültürünü sürdürülebilir kılmanın bir pusulası. 

Enerjisa Üretim olarak hepimizi ortak paydada buluşturan köklü kültürümüzün üzerine inşa edilen bu kuralların tüm faaliyetlerimizde gözetilip uygulanacağını taahhüt ediyoruz.

İş etiği kurallarımıza erişmek için lütfen tıklayınız. 

GİZLİLİK POLİTİKASI

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

ÇEREZ NEDİR VE NEDEN KULLANILMAKTADIR?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

· İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,

· İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;

· İnternet Sitesinin, sizin ve Kurum’un hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZ TÜRLERİ

· Oturum Çerezleri (Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

· Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies)

Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.

Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.

Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

 

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER

· Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies)

Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

· Analitik Çerezler (Analytical Cookies)

Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

ÇEREZLERİN KULLANIMI VERİ SAHİPLERİ TARAFINDAN ENGELLENEBİLİR Mİ?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

· Adobe Analytics

· AOL

· Google Adwords

· Google Analytics

· Google Chrome

· Internet Explorer

· MozillaFirefox

· Opera

· Safari

İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ İÇİN AYDINLATMA FORMU

İnternet sitemiz üzerinden elde edilen kişisel verileri işlerken izlediğimiz prensipler bu Gizlilik Politikası’nda düzenlenmektedir. İnternet sitemizi ziyaret etmeniz sonucunda IP adres bilgileriniz ve internet sitesi giriş çıkış kayıtlarınız toplanabilmektedir.

Söz konusu kişisel veriler bakımından veri sorumlusu Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.’dir.

Söz konusu kişisel verileriniz Şirketimizin Bilgi Teknolojileri birimi tarafından otomatik yollarla internet sitemizi ziyaretiniz esnasında elektronik olarak toplanabilmektedir.

Kişisel verileriniz, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, iç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları ve aktarılması konusunda detaylı bilgilere, internet sitemiz üzerinden ulaşabileceğiniz “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda yer verilmiştir.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, iş süreçlerinin gerektirdiği ölçüde ve mevzuatın gerektirdiği işleme şartlarına uygun olarak, gerekli güvenlik önlemleri alınarak yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak, kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hallerde silme ve yok etme işlemlerinin, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, internet sitemiz üzerinden ulaşabileceğiniz “Veri Sahibi Başvuru Formu”nu kullanarak iletebilirsiniz.

Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI’NIN YÜRÜRLÜĞÜ

İnternet Sitemiz kullanımınız ile bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız. Enerjisa Üretim, kişisel verilerin yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez ve Gizlilik Politikası hükümlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel Gizlilik Politikası, herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

 

 

İletişim

ENERJİSA ÜRETİM SANTRALLERİ A.Ş.
Barbaros Mah. Çiğdem Sk. Ağaoğlu My Office Apt. No: 1/16 Ataşehir/İstanbul V.D. Kozyatağı
V.N. 3350463440
Telefon
0216 512 40 01
Mersis No
0335046344000001