Ana iş kollarımız:

Doğal Gaz Ticareti:

Kısa ve uzun dönemli gaz kontratları ile aktivitelerimiz için gaz tedarik ederken, OTSP ve OTC piyasalarda doğal gaz alımı/satışı yapıyor. Ek değer yaratıyoruz.

Enerjisa Üretim Santrallerine Doğal Gaz Tedariki:

Kendi bünyemizde bulunan yıllık 2 milyar sm3 tüketimi olan doğal gaz santrallerine alternatif kaynaklardan kısa ve uzun dönemli doğal gaz tedariki sağlayıp, etkin ve verimli doğal gaz portföy yönetimi gerçekleştiriyoruz.

Serbest Tüketicilere Gaz Tedariki:

EPDK tarafından belirlenen Serbest Tüketici statüsünde olan son tüketicilere , Botaş tarifesine alternatif, öngörülebilir fiyatlarla doğal gaz tedarik ediyoruz.

Santrallere Gaz Tedariki:

Enerjisa Üretim santralleri dışında diğer gaz santrallerine gaz tedariki yapıyor, etkin gaz piyasası oluşumuna katkı sağlıyoruz.

EPİAŞ OTSP Piyasa Erişim Hizmetleri:

Santrallerimiz ve müşterilerimiz için EPİAŞ OTSP doğal gaz borsasına piyasa erişim hizmeti veriyoruz. Bu sayede piyasa hacmini artırıp, daha iyi bir doğal piyasası olma yolunda katkıda bulunuyoruz.

EMTIA Ticareti:

Türkiye Gaz Piyasasının fiyatlama temellerinde olan Gasoil, Fueloil gibi ürünlerin ticaretini yapıyor. Şirketimizi ve müşterilerimizi ilgili EMTİA fiyatlarına ilişkin risklere karşı koruyoruz.