YEKDEM:

Yenilenebilir elektrik üretimini destekleme mekanızmasıdır. Destekleme maliyeti üretim, tüketim ve elektrik fiyatlarına bağlı olarak değişmektedir. Şirketimiz detaylı analizler sonucunda maliyet öngörüsünde bulunarak bu ürünün piyasada ticaretini yapar. Böylelikle hem piyasanın ihtiyaçları karşılanır hem de ek değer üretilir.

Opsiyonlar:

Elektrik opsiyonları ticareti yaparak piyasa koşullarına göre değer üretir. Bunun yanında portföy getirisini maksimize etmek için döviz ve emtia opsiyonlarında pozisyon almaktadır.

Sanal santral (VPP):

Fiziksel bir elektrik üretim tesisinin üretim maliyetleri ve piyasa fiyatlarının analizi sonucu oluşturulan sanal bir modeldir. Bu ürünün amacı fiyatları etkileyen unsurları fiyatlayarak değer oluşturmaktır.

Kapasite kiralama (tolling):

Var olan fiziksle bir elektrik üretim tesisinin daha uygun yakıt maliyetleri ile optimize edilmesidir. Böylelikle hali hazırda var olan bir tesis daha verimli hala getirilir ve paydaşlar oluşan ek değeri paylaşırlar.