Kurumsal Yönetişim Yolculuğumuz

Kurumsal yönetişim, bir şirketin yönünü ve iş bütünlüğünü gösteren yönetim mekanizmasıdır. Kurum genelinde ana ilkeleri; adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluktur. Bu ilkeler ışığında kurumsal yönetişim, bir kurumun hedeflerine ulaşması ve en üstün performansı göstermesi açısından en önemli bütünsel olması gereken yapıdır.

Bizler de Enerjisa Üretim’de daha adil, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu bir yönetişim bakış açısı ile birçok birimin alt yapısını tek bir platformda toplayarak ilk defa kurumsal yönetişim platformumuzu hayata geçirdik. Bu amaçla, dünyada bu konu ilk sırada yer alan (2021 Gartner IT Management Magic Quadrant Lideri) Service Now üzerinde çalışmaya başladık.

Service Now

Service Now’ın 4 modülü ile 5 farklı proje içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Service Now projeleri;

  • IT Servis Yönetimi (ITSM) Projesi
  • Kurumsal Varlık Yönetimi Projesi
  • İç Denetim Yönetimi Projesi
  • İş Sürekliliği Yönetimi (Sekoya) Projesi
  • Risk ve Uyumluluk (Entegre Risk Yönetimi - IRM) Projesi

Tüm çalışmalarımızın odağında yer alan verimli ve çeviklik odaklı yaklaşımımızla, belirttiğimiz tüm projelerimizi tek bir platform üzerinde konumlandırmayı amaçlamaktayız. Bu sayede hem kullanıcılarımız hem BT servis sağlayıcılarımız hem de Enerjisa Üretim içerisindeki bu faaliyetleri takip etmek isteyen tüm yöneticilerimiz için tek bir araç üzerinden çözüm sağlamaktayız. Dijitalleşen çağ ile gelen bu yeni yaklaşımda dijital dönüşümün bize sağladığı belli avantajlar olmaktadır.

Dijitalleşme Avantajları | Enerjisa Üretim

Dijitalleşme avantajları;

  • Kullanıcı Avantajları
  • BT Servis Sağlayıcısı Avantajları
  • Üst Yönetim / Karar Verici Avantajları

Kullanıcı Avantajları

Enerjisa Üretim içerisinde yer alan kullanıcılar olarak, artık oluşturmak istediğimiz talepleri veya akışları tek bir platform üzerinden gerçekleştirebilmekteyiz.

Proje kapsamında yer alan tüm akışlarda, tek bir giriş ekranı ile süreçlerimize ulaşmakta, bilgisayarlarımızda açık birçok programın yarattığı karışıklıkla uğraşmadan günümüzü bitirebilmekteyiz.

Daha önce manuel yönetilen süreçlerde de dijitalleşmemizin bize sağladığı hız ve verimlilik ile hem iş gücümüzden tasarruf sağlıyor hem de tüm ekip arkadaşlarımız için daha keyifli bir çalışma deneyimi yaşıyoruz. Örnek vermek gerekirse, daha önce varlık yönetiminde tamamlanması 1 günü bulan süreçler artık iki saat içerisinde tamamlanmaktadır. Bu sayede işlerimizi ilerletebilmek için uzun süre beklemek zorunda kalmadan çalışmalarımıza devam edebilmekteyiz.

Çalışmakta olduğumuz tedarikçilere kadar uzanan iş akışlarımızla, Risk Yönetimi, Denetim Yönetimi, Uyumluluk Yönetimi ve İş Sürekliliği Yönetimi konularındaki görevlerimizi tek bir noktadan izleyerek takip edebiliyoruz.

Risk Yönetimi, Denetim Yönetimi, Uyumluluk Yönetimi Ve İş Sürekliliği Yönetimi | Enerjisa Üretim

Tüm bunların yanında, daha önce süreçler içerisinde kullandığımız kâğıtlara da artık dijitalleşen dünya sayesinde gerek kalmıyor. Çöp kutularımız, masalarımız ve daha önemlisi dünyamız temiz kalıyor.

İç Denetimde ise amacımız, tüm çalışmalarımızın daha kaliteli, yönetilebilir ve belirlenen standartlara uygun olması. Bu nedenle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda hem bugüne hem de geçmişe bakarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Service Now içerisinde, özellikle tek bir alandan kurumumuz içerisindeki tüm veriye ulaşmak, geçmiş kayıtları görmek, oluşturduğumuz bulguları, bu bulguların sonucunda üzerinde çalışılacak düzeltici faaliyetleri takip etmek bizler için çok büyük bir önem taşıyor.

Service Now Kullanımı | Enerjisa Üretim

Çalışmalarımız süresince, üretim tesislerimiz de dâhil olmak üzere yoğun bir tempoda farklı lokasyonlarda bulunabiliyoruz. Gerektiğinde sahada daha önceki denetim verilerine veya varlıklarımızla ilgili detaylara ihtiyacımız oluyor. Tüm bu çalışmalar sırasında Service Now mobil uygulaması ile nerede olursak olalım artık ihtiyacımız olan veriye ulaşabiliyoruz. Bu sayede, denetim faaliyetlerimiz hem daha kolay hem de daha hızlı bir şekilde gerçekleşebiliyor.

Bizim için, gerçekleştirdiğimiz denetimler işimizin sadece başlangıç noktasını oluşturuyor. Denetimlerimiz sonrasında ortaya çıkan bulguların kapatılması ise yarattığımız esas değer. Bu sebeple, denetimlerimiz sonrasında alınması gereken aksiyonların ve takibi ve etkilerini görmek en büyük ihtiyaçlarımız arasında yer alıyor. Service Now üzerinde artık hem denetimlerimizi hem de denetimlerimiz sonrasında oluşacak tüm diğer alt süreçleri tek bir platformdan izleyebiliyor, etkilerini görebiliyoruz. Bu sayede iş planlarımızı daha verimli bir şekilde oluşturabiliyoruz.

BT Servis Sağlayıcısı Avantajları

Bilgi Teknolojileri içerisinde bizler için en önemli konulardan birisi sürdürülebilirliktir. Sürdürülebilir bir çalışma ortamını sağlamak için de mevcut yapıyı risk ve fırsatlarıyla beraber anlamak, bu yapının metriklerini bilmek ve iyileşme noktalarının tamamında güne ayak uydurmak olmazsa olmaz ön koşullarımızdır.

Kullanıcılarımızın bizlere ilettiği talepleri zamanında yerine getirmenin, kesintisiz hizmet verdiğimiz enerji sektöründeki öneminin farkındayız. Dijital dönüşüm projemiz sayesinde, sadece kendi işimizi daha iyi yapmayı değil, tüm ekip arkadaşlarımızın işini kesintisiz ve aksamadan yapmasını amaçlıyoruz.

5 ayrı projeyi konumlandırdığımız Service Now platformunda, tek yapıdan bize iletilen tüm talepleri alabilirken, Enerjisa Üretim içerisindeki tüm varlıkları kontrol edebiliyor, bir varlık üzerindeki alınan aksiyonları takip edebiliyoruz.

Service Now Platformu | Enerjisa Üretim

Dijitalleştirdiğimiz süreçler içerisinde oluşan tüm veriyi tek bir yerden raporlama, bu veriler arasında bağ kurarak anlamlı hale getirme konusunda da oldukça önemli bir adım attık. Artık farklı yapılardan verileri birbirine taşımak, taşıdığımız yerde tekrar anlamlandırarak kullanıcılarımıza sunmaya zaman harcamak yerine, tüm veriyi tek bir alanda yönetebiliyoruz.

Şirketlerde kullanılan her yazılım için, önce bir proje eforu sonra da bir bakım eforu oluşmaktadır. Özellikle birbiriyle entegre çalışan uygulamaların herhangi birinde ortaya çıkan bir sorunun tespiti ve giderilmesi ise başlı başına bir soruna dönüşebilmektedir. Tedarikçiler ile yapılan peşi sıra yazışma ve görüşme sonrasında sorunun gerçek kaynağını, hangi ürüne ait olduğunu tespit etmek bazen sorunun kendisinin giderilmesinde daha çok zamanımızı alabilmektedir. Üstelik her yazılım tedarikçisi ile gerçekleştirilen yıllık bakım sözleşmeleri, bunlar için ayrılan eforlar sadece bizi değil, sözleşme üzerinde çalışan, üst yönetimimiz de dâhil, pek çok kişinin vaktini almaktadır. Tedarikçilerin ürünlere desteğini bitirmeye karar verdikleri anlarda ise, tek bir ürünün bağlı olduğu tüm ekosistem olumsuz etkilenebilmekte ve ek maliyetlere sebep olmaktadır.

Tüm bu sorunları ortadan kaldırmak için, bahsettiğimiz beş projemizde, dünya çapında liderliği kanıtlanmış, güvenilir tek bir partner ile ilerlemeye karar verdik. Böylece beş ayrı ürün için harcayacağımız gereksiz bakım maliyetlerinden, yönetim, sorun giderme faaliyetlerinde harcayacağımız efordan ve herhangi bir sorunda sadece sorunun kaynağını tespit etmek için bile harcayacağımız şirketimizin değerli vaktinden tasarruf sağladık.

Üst Yönetim / Karar Verici Avantajları

Enerjisa Üretim içerisinde sürdürülebilir olmak bizim için çok büyük bir değer taşımakta. Bilindiği gibi görevimiz, ülkemizin kalkınması için gerekli olan enerjinin üretimi. Hem Sabancı grubu içerisinde hem de dışında, ülkemizde faaliyet gösteren tüm fabrikalar ve üretim tesisleri için gerekli nefesi bizler üretiyoruz. Bu yüzden yaptığımız işin sorumluluğu oldukça büyük. Enerjisa Üretim olarak sadece ülkemizde değil, yurt dışında da bu zor ama bir o kadar önemli görevi üstlenmekteyiz. Bu nedenle durmaksızın çalışmamız gerektiğini biliyoruz.

Bizler hayata geçirdiğimiz bu beş proje ile işimizi dijital dünyada daha verimli ve değişen koşullara uyum sağlayabilecek çeviklikte dönüştürmeyi hedefledik.

Çalışmalarımızın merkezinde yer alan bir diğer konu ise insan odaklı olmak. Şirketimizde çalışmakta olan, bizler de dâhil, tüm kişilerin hayatlarını kolaylaştırmak, işlerini yaparken önlerinde herhangi bir engel olmayacak ortam yaratmak amacıyla, projelerimizi tek bir platform üzerinde hayata geçirmeye karar verdik.

Service Now In Draft | Enerjisa Üretim

Oldukça kritik öneme sahip bir iş yaptığımız için gün içerisinde de verdiğimiz her karar oldukça hassas ve doğru olmak zorunda. Doğru karar verebilmek için de doğru veriye en hızlı şekilde ulaşmamız gerekiyor. Farklı yazılımlar arasında gezmemize gerek kalmadan, ihtiyacımız olan tüm bilginin bizlere ulaşması projemizdeki en büyük kazançlarımızdan birisi.

Sürdürülebilirlik sadece işlerimiz için değil, dünyamız ve çevremiz için de aynı önemi taşımaktadır. Şirketlerde dijitalleşme çalışmalarımızla birlikte kullandığımız kâğıt miktarını azaltarak kendimiz ve çocuklarımız için de büyük bir kazanım elde ettiğimize eminiz.

Covid-19 sonrasında tüm dünyada olduğu gibi, Enerjisa Üretim içerisinde de ekip arkadaşlarımız, alışık oldukları ofis masalarında uzakta işlerini yaptılar. İçerisinde bulunduğumuz bu şartlarda mobilitenin ve iş süreçlerinin buna uyumunun etkisi daha da çok ortaya çıktı. Bu sebeple, sadece mobil bir uygulamaya değil, aynı zamanda bu uygulama içerisinde verimli bir şekilde iş süreçlerinin yönetilebildiği bir mobil uygulamaya sahip olan bir platform bizim için oldukça büyük bir öneme sahipti. Service Now ile ekip arkadaşlarımız nerede olursa olsun telefonları üzerinden artık işlerini gerçekleştirebiliyor, ihtiyacı olan veriye ulaşabiliyor. Bu sayede verimlilik konusunda büyük bir adım atmış oluyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz projelerimizin sonunda Enerjisa Üretim içerisinde tasarrufunu sağladığımız zamanı ekip arkadaşlarımız, kendilerini geliştirmeye, aileleri ve sevdikleriyle kaliteli vakit geçirmeye ayırabiliyor. Böylece sürekli gelişen, verimli, sürdürülebilir ve mutlu bir çalışma ortamı yakaladığımıza inanıyoruz.

KAPANIŞ

Service Now üzerinde gerçekleştirdiğimiz beş ayrı proje ile, sizlere aktardığımı ve bu video içerisine sığdıramadığımız pek çok kazanım elde ettik. Uçtan uca yönettiğimiz süreçlerimiz ile tüm ekip arkadaşlarımıza dokunmayı ve hayatlarında fark yaratmayı amaçladık.

Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmaların yanı sıra, Service Now içerisinde yer alan farklı pek çok modül ile daha çok çalışanımıza destek olmaya ve dijitalleşme yolculuğumuzu sürdürmeye kararlıyız.

Bize ayırdığınız vakit için teşekkür ederiz.

Blog | Enerjisa Üretim
Önceki Yazı
Sürdürülebilir Bir Dünyanın “Yeşil” Yolu: Rüzgar Enerjisi
Blog | Enerjisa Üretim
Sonraki Yazı
Orman Yangınları Sonrasında Yapılması Gerekenler