• Sadece Kapsam 2 emisyon azaltımı için kullanılabilir.
  • Yalnızca Türkiye’de geçerlidir.
  • EPİAŞ tarafından geliştirilmiştir, Haziran 2021’de ticarete açılmıştır.
  • Avrupa karbon düzenlemesine uyum çalışmaları kapsamında yurtiçindeki talebi karşılaması planlanmıştır.