• Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyon azaltımı için kullanılabilir.
  • Uluslararası geçerlidir.
  • En prestijli gönüllü sertifikadır.
  • Santralin çevresine pozitif etki ve katkı yaratması da beklenir.
  • En yüksek maliyetli sertifikalardan biridir.
  • Ton cinsinden oluşturulur.