SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Enerji

Çevre ve Toplum Yenilenebilir Enerji

Faaliyetlerimizi kaynakları bakımından çeşitlendirilmiş, verimli ve rekabetçi üretim portföyü esasına dayalı olarak yürütüyoruz.

Yenilenebilir enerji kaynakları, Türkiye’nin enerji güvenliğini sağlamak ve cari açığı azaltmak bakımından da büyük önem taşıyor. Bu kapsamda işletmedeki hidro, rüzgar ve güneş enerjisi santrallerimizin toplam kapasitesi yaklaşık 1,600 MW’a ulaştı. Bu bizi yenilenebilir enerji üretimi alanında Türkiye’nin en büyük özel sektör yatırımcılarından biri yapıyor.

Yenilenebilir enerji üretimimizi daha da arttırmak şirket olarak öncelikli hedeflerimiz arasında. Hidro, rüzgar, güneş ve diğer alanlarda yatırım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda Türkiye’de yeni gelişmekte olan güneşe dayalı elektrik üretiminde de öncü şirketlerden biri olarak proje geliştirme faaliyetlerimize devam ediyoruz. Lisanslı Muş ve diğer projelerimizle güneşe dayalı üretim yatırımlarımızı hızla arttırıyoruz.

Çevre ve Toplum Karbon Azaltım Projeleri

Karbon azaltım kredilerinin sertifikalandırılmasında uluslararası platformda en güvenilir standartlar arasında kabul edilen Gold Standard ve Verified Carbon Standard kapsamında; Çanakkale, Balıkesir ve Dağpazarı Rüzgar Enerjisi Santralleri ile Menge, Sarıgüzel, Kandil, Yamanlı II, Doğançay, Kavşakbendi, Dağdelen ve Kuşaklı Hidroelektrik Santrallerimiz karbon azaltım projeleri olarak geliştirildiler.

Karbon azaltım projelerimiz sayesinde yılda yaklaşık 1.7 milyon ton karbon emisyon azaltımı sağlıyoruz. Karbon azaltım projelerinin sertifikalandırılma sürecinde sadece sağlamış oldukları karbon azaltımı değil, bulundukları bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına, yerel ekonomiye ve topluma katkısı da dikkate alınıyor. Bu yönüyle baktığımızda projelerimiz sadece gerçekleştirdiği karbon azaltımı ile değil, bulundukları bölgeye ve çevreye katkıları ile de değerlendirilmiş ve sertifikalandırılmışlardır.