SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik

Entegre yapımız, müşteri ve pazar odaklı iş modellerimiz, verimliliği ve teknolojiyi esas alan üretim yatırımlarımız, rekabetçi stratejilerimiz ile elektrik üretim ve ticaret zincirinin tüm aşamalarında değer yaratmayı hedefliyoruz. Hayatın devamlılığı ve sürdürülebilir enerji için çevre ile uyumlu ve yüksek verimli tesisler kurup, güvenle işleterek yeni kaynaklardan sağladığımız temiz enerji ile geleceğe yatırım yapıyoruz.

Sektördeki fırsatları değerlendirerek ortaklarımıza, müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve topluma değer yaratmayı ve tüm faaliyet alanlarında tercih edilen tedarikçi olmayı amaçlıyoruz.Yatırım kararlarımızda ve operasyonlarımızda çevresel ve toplumsal faktörleri de hesaba katarak yeni projeler geliştiriyoruz. Verimli ve çevre ile uyumlu santrallerimiz, yenilenebilir enerjiye dayalı üretim ile sağladığımız karbon azaltım fırsatları, teknoloji ve verimlilik odaklı yatırımlarımız ve operasyonlarımız ile sürdürülebilirliğe önemli katkılar sağlıyoruz.

Sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde çalışmalarımızı 3 temel alana odaklıyoruz:

Çevre & Toplum | Eğitim | Enerji

Bu üç alanda, faaliyet gösterdiğimiz bölgelere mümkün olan en yüksek katma değerli iyileştirme ve yenilikleri getirerek, ortak yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Bu amaçla;

• Santrallerimizi inşa ettiğimiz ve faaliyete geçirdiğimiz bölgelerde başta yerel halk olmak üzere pek çok kişi için istihdam yaratıyor, bu bölgelerin toplumsal kalkınmasına katkı sağlayacak çeşitli projeler geliştiriyoruz,
• Gençlerin eğitimine katkıda bulunuyoruz,
• Çalışanlarımızın gönüllülük esası ile katılım gösterdiği sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz,
• Yatırımlarımızı planlarken yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasına büyük önem gösteriyoruz,
• Santral yatırımlarında ve işletmelerimizde, verimli ve çevre ile uyumlu teknolojileri uyguluyor, üretim portföyümüzle Türkiye elektrik sektörünün enerji güvenliğine ve büyümenin sürdürülebilirliğine katkıda bulunuyoruz.

Elek ile Trik'in Maceraları ''Bu Kadar Enerjiyi Enerjiyi Nereden Buluyorlar?'' çocuk kitabımızı okumak için tıklayınız.

Elek ile Trik'in Maceraları ''Rüzgarın Sonsuz Enerjisi?'' çocuk kitabımızı okumak için tıklayınız.