Sürdürülebilirlik Odağımız | Enerjisa Üretim

Sürdürülebilirlik Odağımız

santral

Sürdürülebilir Bir Gelecek

santral

Yenilenebilir Enerji

santral

Dijital Maharet

santral

İnsan ve Kültür


Sürdürülebilirlik Odağımız | Enerjisa Üretim
Rüzgar Gülü

Yenilenebilir Enerji

Hayatın devamlılığı ve sürdürülebilir enerji için çevre ile uyumlu ve yüksek verimli tesisler kurup, güvenle işleterek yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağladığımız temiz enerji ile geleceğe yatırım yapıyoruz.

Sürdürülebilirlik Odağımız | Enerjisa Üretim
Rüzgar Gülü

Dijitalizasyon

Güçlü ve çevik Bilgi Teknolojileri alt yapımız ile iş süreçlerimizin sürdürülebilirliğine ve sürekliliğine ciddi katkılar sağlıyoruz.

Sürdürülebilirlik Odağımız | Enerjisa Üretim
Rüzgar Gülü

Toplumsal Gönüllülük

Sürdürülebilirlik yaklaşımımıza paralel olarak, yerel paydaşların karşılaşabileceği olumsuz sosyal ve çevresel etkileri gidermeyi ve bunun da ötesine geçerek bu bölgelerin ve toplumun refahına katkı yaratmayı hedeflemekteyiz.