YERLİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

Türkiye'nin öncü ve lider özel sektör üreticisi olarak yaklaşık 3607 megavatlık kurulu gücümüzün yüzde 44’ünü doğalgaz, yüzde 37’sini hidroelektrik, yüzde 12’sini linyit, yüzde 6’sını rüzgar santralleri ve yüzde 1'ini de güneş santralleri oluşturuyor. Türkiye Kurulu gücü içerisindeki payımız yüzde 4,5’e, serbest piyasada aktif özel sektör oyuncuları arasındaki pazar payımız ise yüzde 7,3’e yükseldi.

Üretim alanında ülkemizin enerji ihtiyacını gözeterek, yerli ve yenilenebilir kaynakların kullanımına odaklanıyoruz ve buradaki yatırımlarımızı ve toplam enerji üretimi içindeki paylarını artırmayı hedefliyoruz. Bu iş hedeflerimizin yanında her zaman olduğu gibi sektörümüz ve insanımız için değer yaratmak da önceliklerimiz arasında. Önümüzdeki dönemde yatırımlarımızı esnek ve yüksek verimli üretim birimlerine, yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin yaygın şekilde değerlendirilmesine yönlendireceğiz.