ENERJİSA ÜRETİM SANTRALLERİ A.Ş.

Hissedarlarımız

Nisan 2013 itibariyle, dünyanın en büyük özel elektrik ve doğal gaz şirketlerinden biri olan E.ON’un şirketimize %50 ortaklık süreci tamamlandı. Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş., Sabancı Holding ve E.ON’un eşit hisse yapısına dayalı ortaklığında faaliyetlerini sürdürüyor.

Sabancı

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş., Türkiye’nin en büyük topluluklarından biri olan Sabancı Topluluğu’na bağlı şirketleri temsil eden ana şirkettir. Sabancı Topluluğu’nun temel ilgi alanları; Türkiye’nin hızla büyüyen sektörleri olan finansal hizmetler, enerji, çimento, perakende ve sanayidir. Sabancı Topluluğu şirketleri faaliyet gösterdikleri sektörlerin lideri konumundadır. Sabancı Holding’in kendi hisselerinin yanı sıra 11 iştirakinin hisseleri de Borsa İstanbul’da (BIST) işlem görmektedir.

Sabancı Topluluğu’na bağlı şirketler; 16 ülkede faaliyetlerini sürdürmekte olup ürünlerini Avrupa, Orta Doğu, Asya, Kuzey Afrika, Kuzey ve Güney Amerika’da pazarlamaktadır. Sabancı Topluluğu sahip olduğu saygınlık, marka imajı, güçlü ortaklıkları, Türkiye piyasaları hakkındaki bilgi ve deneyimi sayesinde ana faaliyet alanlarında büyüyerek, Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı sağlayan önemli bir güç haline gelmiştir.

Sabancı Holding’in uluslararası iş ortakları arasında konularında dünyanın önde gelen isimleri; Ageas, Aviva, Bridgestone, Carrefour, E.ON, Heidelberg Cement, Marubeni ve Philip Morris yer almaktadır. Sabancı Holding; finansman, strateji, iş geliştirme ve insan kaynakları işlevlerinin koordine edilmesinin yanı sıra Topluluğun vizyon ve stratejilerinin belirlenmesinden, Topluluk içinde yaratılacak sinerjiyle hissedarlara sağlanan değerin artırılmasından sorumludur.

2016 yılında Sabancı Topluluğu, 54 milyar TL (17,8 milyar ABD doları) kombine satış geliri elde etmiş ve konsolide faaliyet kârı 7,5 milyar TL (2,5 milyar ABD doları) olarak gerçekleşmiştir. Sabancı Holding’in en büyük hissedar grubunu %56,44 hisse oranıyla Sabancı Ailesi oluşturmaktadır. %40,2 ile BIST’te en yüksek halka açıklık oranına sahip holding şirketleri olan Sabancı Holding’in depo sertifikaları ise SEAQ International ve Portal’da kotedir.

e-on Logo

E.ON SE, Essen, Almanya merkezli yatırımcı sermayeli bir enerji şirketidir. E.ON'un faaliyetleri üç işletme birimi altında segmentlere ayrılmıştır : Enerji Şebekeleri, Müşteri Çözümleri ve Yenilenebilir Enerji. E.ON, ağırlıklı olarak Almanya, İngiltere, ABD, İsveç, Doğu-Orta Avrupa ve Türkiye'de faaliyetlerini sürdürmektedir. Yaklaşık 43.000 çalışanı bulunan E.ON, 2016 yılında 38 milyar Euro satış gerçekleştirmiştir.

Enerji Şebekeleri segmenti, dünün elektrik hatlarını yarının akıllı enerji ağlarına dönüştürmek üzere elektrik ve gaz dağıtım şebekelerinden oluşmaktadır. Müşteri Çözümleri segmenti, Avrupa'nın enerji değişimini aktif olarak şekillendirmek üzere müşterilerle birlikte çalışmalar yapan bir platform görevi görmektedir. Bu faaliyetler, Avrupa'daki müşterilere enerji, gaz ve ısı, ve bunların enerji verimliliğini ve özerkliğini arttırarak farklı avantajlar sağlayan ürünler ve hizmetler sağlamayı içermektedir. Yenilenebilir Enerji segmenti, karada Rüzgar/Güneş ve denizde Rüzgar'dan oluşmaktadır. E.ON, yenilenebilir enerji üretim varlıklarını planlar, inşa eder, işletir ve yönetir.

İletişim

ENERJİSA ÜRETİM SANTRALLERİ A.Ş.
Barbaros Mh Çiğdem Sk My Office İş Merkezi No:1/16
Ataşehir TÜRKİYE
Telefon
0216 512 40 01
Mersis No
0335046344000001