SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Çevre ve Toplum

Çevre ve Toplum

Sürdürülebilir bir gelecek için çevresel ve toplumsal duyarlılıkla çalışmanın öneminin farkındayız. Bölge halkının ortak yaşam alanı olan çevrenin ve yörede yüzlerce yıldır oluşmuş olan sosyal dokunun korunması bir komşu olarak Enerjisa Üretim olarak görevimiz ve taahhüdümüzdür. Faaliyetlerimizi sürdürürken çevre kanun ve düzenlemelerine riayet ederek, düzenli yapılan raporlamalarla çevresel standartları üst seviyede karşılamayı amaçlıyoruz.

Teknolojimizle, yönetim sistemlerimizle, yarattığımız sosyal ve ekonomik değerlerle, yalnızca bulunduğumuz bölgelerin değil, ülkemizin de kalkınmasına destekte bulunuyoruz.

Çevre ve Toplum

Yerli kaynaklarımızı ekonomiye kazandırmanın yanında, faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde yaşayan yerel halkla ortak bir yaşamı paylaşıyoruz. Aynı havayı soluyor, aynı sudan içiyor, aynı mahsulleri tüketiyor; bölgenin onlar gibi bir parçası oluyoruz. Yörenin sosyal ve çevre dokusunun korunması; bölge halkının olduğu kadar, en üst düzey yöneticilerimizden başlayarak tüm çalışanlarımızın ortak amacı.

Bizler, sürdürülebilir bir toplum için yerel paydaşlarımıza karşı olan sorumluluklarımızın farkındayız; çünkü bizim için yerel paydaşlarımız, her şeyden önce, bu toprakların önemli kültürel değerlerinden biri olan komşuluk kültürü ile yaklaştığımız yeni ve kalıcı komşularımızdır. Dolayısıyla da gittiğimiz her yerde iyi bir komşu olmayı kendimize hedef koyarak, ayak bastığımız toprakları, soluduğumuz havayı ve yarattığımız değerleri paylaştıkça sürdürülebilir bir toplumun oluşmasına daha fazla katkıda bulunacağımıza inanıyoruz.

Çevre ve Toplum

Bu çerçevede, bugüne kadar etkisini hızlıca görebildiğimiz küçük ölçekli altyapı iyileştirme çalışmalarından, sonuçlarını uzun dönemde görebildiğimiz büyük ölçekli sosyo-ekonomik kalkınma sağlayan faaliyetlere kadar pek çok projeye imza attık.

Tüm bu çalışmalarımızla;

  • Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerdeki yerel halka, düzenli geliri ve sosyal güvencesi olan iş imkanı sağlayarak, onların hayat güvenceleri olmasına katkıda bulunduk.
  • Kimileri için yepyeni, kimileri için ise bildikleri işlerde çalışmalarına rağmen çalışan herkesin büyük bir iş deneyimi kazanmasına ve sonrasında daha kolay iş bulabilmelerine imkan sağladık.
  • Çalışanlarımızın; ağırlıklı yemek, ulaşım ve barınma olmak üzere ihtiyaçlarının yerel üreticilerden ve esnaftan temin ederek yerel ekonominin canlanmasına ve hatta gelişmesine katkı sağladık.
  • Kent merkezlerine ulaşımın kolaylaşmasına büyük katkısı olan iyileştirdiğimiz ulaşım yolları ve civar yerleşimlerde yenilediğimiz ortak kullanım alanları ile bölge halkının yaşam koşullarını iyileştirdik.
  • Kırsal bölgelerdeki en temel ihtiyaçlardan biri olan içme, kullanma veya sulama suyu imkanlarının iyileştirilmesi için malzeme ve araç desteği sağlayarak yerel halkın yaşam koşullarının daha sağlıklı hale gelmesine katkıda bulunduk.
  • Kırsalda yaşayan halkın mevcut gelir kaynaklarını iyileştirmeye yönelik yeni projeler geliştirip, alternatif geçim kaynakları ile tanıştırarak yaşam standartlarının yükselmesine katkıda bulunduk.
  • Kırsaldaki kadınlarımızın toplumdaki konumunu güçlendirmek amacıyla arı yetiştiriciliği, yumurta tavukçuluğu, konservecilik ve dikiş-nakış gibi konularda çeşitli eğitim faaliyetleri düzenleyerek kadınlarımızı ailelerinin geçimlerine katkı sağlayacak şekilde ekonomik faaliyet yürütebilmeleri konusunda cesaretlendirdik.