YERLİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

En büyük özel sektör üreticisi olarak 3600 megavatlık kurulu gücümüzün yüzde 44’ünü doğalgaz, yüzde 37’sini hidroelektrik, yüzde 12’sini linyit, yüzde 6’sını rüzgar santralleri ve yüzde 1'ini de güneş santralleri oluşturuyor. Türkiye Kurulu gücü içerisindeki payımız yüzde 4,5’a, serbest piyasada aktif özel sektör oyuncuları arasındaki pazar payımız ise yüzde 7,3’e yükseldi.

Biz de üretim alanında ülkemizin enerji ihtiyacını gözeterek, yerli ve yenilenebilir kaynakların kullanımına odaklanıyoruz. Buradaki yatırımlarımızı ve toplam enerji üretimi içindeki paylarını artırmayı hedefliyoruz. Bu iş hedeflerimizin yanında her zaman olduğu gibi sektörümüz ve insanımız için değer yaratmayı önceliklerimiz arasına alıyoruz.

En büyük özel sektör üreticisi olarak 3600 megavatlık kurulu gücümüzün yüzde 44’ünü doğalgaz, yüzde 37’sini hidroelektrik, yüzde 12’sini linyit, yüzde 6’sını rüzgar santralleri ve yüzde 1'ini de güneş santralleri oluşturuyor. Türkiye Kurulu gücü içerisindeki payımız yüzde 4,5’a, serbest piyasada aktif özel sektör oyuncuları arasındaki pazar payımız ise yüzde 7,3’e yükseldi. Türkiye enerji sektöründe büyümeye paralel olarak, üretimde özellikle enerji verimine, dağıtık üretime ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapacağız.Önümüzdeki dönemde Enerjisa Üretim yatırımlarını daha çok tüketim noktalarında, esnek ve yüksek verimli üretim birimlerine, yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin yaygın şekilde değerlendirilmesine yönlendireceğiz.